รับงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารพานิชย์ บ้านพักอาศัย
งานปูกระเบื้อง งานฝ้า งานกระจก งานเหล็ก งานอลูมิเนียม งานสี
งานระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้าครบวงจร
และรับเหมางานก่อสร้างทุกชนิด